5 класс

05.05-07.05

05.05.2020

дата

тэма

Дамашняе заданне

05.05

Устарэлыя словы

Параграф 29, пр.222

06.05

Неалагізмы

Параграф 30, пр. 229

07.05

Запазычаныя словы

Параграф 31, пр. 233

свернуть

29.04-30.04

29.04.2020

дата

тэма

Дамашняе заданне

29.04

Агульнаўжывальныя словы і словы абмяжаванага ўжытку.

Параграф 28, пр.211

30.04

Агульнаўжывальныя словы і словы абмяжаванага ўжытку.

Параграф 28, пр. 217

свернуть

20.04.2020

дата

тэма

Дамашняе заданне

21.04

Лексічнае значэнне слова. Адназначныя і мнагазначныя словы. Прамое і пераноснае значэнне слоў

Параграф22-24, выпісаць са слоўніка 3-5 слоў мнагазначных

22.04

Сінонімы.Антонімы

Паўт. Параграф 22-26, пр. 187 або 178

23.04

Амонімы(азнаямленне)

Параграф 27, выпісаць з тлумачальнага слоўніка 2-3 словы - амонімы

свернуть